NYHET

Årets Anna Lindhpristagare 2022

Afghanska kvinnor uppmärksammas

2022 års Anna Lindhpris går till de båda afghanska kvinnorna Jamila Afghani och Najwa Alimi för deras modiga och viktiga arbete. Båda har tvingats fly från Afghanistan.

Jamila Afghani har grundat och leder flera afghanska organisationer för flickors utbildning och kvinnors rättigheter.

Najwa Alimi är journalist och arbetar för att lyfta fram kvinnors situation i Afghanistan.

  • Jamila och Najwa får priset för sitt modiga och imponerande arbete för mänskliga rättigheter för afghanska flickor och kvinnor, säger Lena Hjelm-Wallén, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond.

Bådas kamp bedrivs i hög grad i Anna Lindhs anda. Prissumman är 50 000 kr till vardera och kommer att delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 16 juni 2022.
Anna Lindhpriset delas ut årligen sedan 2004 till minne av Anna Lindh, som avled 2003.

Pristagare 2022

Bild: Najwa Alimi 2022 pristagare

Bild Jamila Afghani 2022 pristagare

Bild: Jamila Afghani 2022 pristagare