Testamente

Du kan förändra världen - även i framtiden. Även när du själv inte finns kvar. För att bevara Anna Lindhs minne kan du skriva in Anna Lindhs minnesfond i ditt testamente. Att testamentera är ett sätt att låta livet gå vidare.

Anna Lindh talade ofta om vikten av att den enskilde känner sig manad att delta i demokratin och världens utveckling - lokalt och globalt. Vi har alla en möjlighet att göra skillnad och låta våra gärningar leva vidare genom andra och göra skillnad och genom förändring till det bättre. Genom att skriva in Anna Lindhs minnesfond i ditt testamente bidrar du till att kampen för de mänskliga rättigheterna fortsätter.

Du tar ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde. Nu och i framtiden.

Det är inte svårt att skriva ett testamente, men det är något du aktivt behöver göra för att kunna välja vem eller vilka som du vill stödja. En god rekommendation är att ta kontakt med någon sakkunnig; en bank, en jurist eller en begravningsbyrå.

Så här gör du:

  • Testamentet måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat
  • Det ska vara daterat
  • Det måste finnas två vittnen över 15 år som ska vara närvarande samtidigt
  • Vittnena får inte vara nära släkt eller arvtagare, men de måste känna dig så pass väl att de kan intyga att du är vid dina sinnens fulla bruk och alltså vet vad du gör.
  • Skriv fullständiga juridiska namn ”Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond”
  • Ange Anna Lindhs minnesfonds organisationsnummer: 802423-9637
  • Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”1 % av mitt testamente ska gå till Anna Lindhs minnesfond”.

Om du bestämmer dig för att bidra med en testamentsgåva tackar vi dig allra ödmjukast på förhand.

Ditt ställningstagande betyder så mycket för att bevara Anna Lindhs minne.