Joakim Jonsson

Titel: Ledamot

Joakim är partikassör för Socialdemokraterna. Joakim var miljöpolitisk ansvarig i SSU-förbundet och ingick i Socialdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp som Anna Lindh ledde när hon var miljöminister..