Bli månadsgivare

Anna Lindhs Minnesfonds verksamhet baseras på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Med vår verksamhet vill vi visa att våldet inte övervinner tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka. Det finns många sätt att stödja vår verksamhet.

Allra störst nytta gör du som månadsgivare. Genom autogiro dras ett valfritt belopp från ditt konto en gång i månaden. Genom att vara månadsgivare så blir de administrativa kostnaderna lägre och mer pengar kan gå till ändamålet; arbetet i Anna Lindhs anda. Ett mer kostnadseffektivt sätt att bidra på. I den gula rutan till höger ansöker du om att bli månadsgivare via autogiro.

Vanliga frågor

Får jag ändra mig eller binder jag mitt autogiro föralltid?

Du kan stoppa ditt autogiro när du vill. Att avsluta ditt autogiro är väldigt enkelt, antingen kan du kontakta din bank eller oss.

Betalning via autogiro innebär framförallt att mer pengar går till ändamålet då autogiro innebär mindre administration för oss. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar på. Dessutom innebär ditt regelbundna givande att vi kan planera vår verksamhet mer långsiktigt.

Varför måste man ange personnummer och skriva under anmälningstalongen?

Anmälningstalongen med din namnteckning är en fullmakt från dig att vi får dra överenskommet belopp varje månad. Personnummer är ett krav från Bankgirocentralen. Det behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig, det vill säga en säkerhetsåtgärd.

Kan någon annan komma åt mina uppgifter och dra pengar från mitt autogiro?

Anmälningen är en fullmakt där du ger Anna Lindhs Minnesfond tillåtelse att dra pengar från ditt konto. Det är endast Anna Lindhs Minnesfond och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar.

När dras det pengar från mitt konto?

Sista datumet varje månad dras gåvan från ditt konto. Det görs aldrig någon dragning om det inte finns täckning på kontot.

Hur avslutar jag autogirot?

Du kontaktar oss eller din bank senast tre bankdagar före månadens sista dag den månad du vill avsluta ditt autogiro.

Jag ska byta bank, men vill ha kvar mitt autogiro. Hur gör jag då?

Din nya bank ska ansvara för att dina medgivanden flyttas över till ditt nya bankkonto.

Stöd oss via autogiro

Jag vill fylla i och godkänna med e-legetimation.