Styrelse

Styrelsen i Anna Lindhs Minnesfond består av:

Navigera på sidan
  • Ann Linde
  • Andrea Törnestam
  • Ellinor Eriksson
  • Joakim Jonsson
  • Karl-Petter Thorwaldsson
  • Lennart Weiss

Ann Linde

Titel: Ordförande
Ann var utrikesminister i Magdalena Anderssons regering. Hon har tidigare även varit handelsminister, statssekreterare åt inrikesminstern samt arbetat som internationell sekreterare på Socialdemokraternas partikansli.

Andrea Törnestam

Titel: Ledamot
Andrea är bland annat före detta förbundssekreterare i SSU.

Ellinor Eriksson

Ellinor är psykolog och före detta ledamot av förbundsstyrelsen i SSU.

Joakim Jonsson

Titel: Ledamot

Joakim är partikassör för Socialdemokraterna. Joakim var miljöpolitisk ansvarig i SSU-förbundet och ingick i Socialdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp som Anna Lindh ledde när hon var miljöminister..

Karl-Petter Thorwaldsson

Titel: Ledamot

Karl-Petter är bland mycket annat före detta LO-ordförande och var näringsminister i Magdalena Anderssons regering.

Lennart Weiss

Titel: Ledamot

Lennart jobbar som kommersiell direktör på Veidekke. Han är även mångårig vän till Anna Lindh och kollega till henne i SSU-förbundets verkställande utskott åren 1984-1990.