Anna Lindh - Anna Lindh - Biografi

Anna Lindh föddes den 19 juni 1957 i Enskede, Stockholm och avled den 11 september 2003 i Stockholm. 1991 gifte hon sig med landshövding Bo Holmberg. De fick två söner tillsammans. Anna Lindh var när hon avled statsråd och chef för Utrikesdepartementet med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och svenska medborgares rätt och intressen i främmande länder.

SSU-engagemang

Anna Lindhs politiska karriär gick från det socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) i Enköping till utrikeministerposten med hela världen som arbetsfält. Hon engagerade sig i SSU redan som tolvåring 1969, då hon inspirerades av dåvarande statsminister Olof Palmes internationella engagemang, framförallt kring Vietnamkriget. Anna Lindh arbetade hårt för att Enköpingsborna skulle bli medvetna om vad som hände i Vietnam. Hennes politiska aktiviteter uppmärksammades, och 19 år gammal tog Anna Lindh plats i kommunfullmäktige i Enköping. Parallellt med sin politiska verksamhet läste hon in en jur kand vid universitetet i Uppsala och Stockholm. Senare fullgjorde hon också sin tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt. 1982 kom Anna Lindh in i riksdagen, en plats hon hade till 1985. Då hade hon redan, 1984, blivit SSU:s första kvinnliga ordförande. Som ordförande väckte hon bland annat opinion i miljöfrågor och engagerade sig i internationella frågor, något som hon senare hade nytta av både som miljö- och utrikesminister.

Borgarråd i Stockholm

1990 avgick Anna Lindh som SSU-ordförande och blev i stället, från 1991, kultur- och fritidsborgarråd i Stockholm och utsågs även till ordförande i Stockholms Stadsteater. Hon hade ett stort kulturintresse med sig från sin uppväxt, hennes pappa var konstnär och hennes mamma lärare. Att gå på teater, opera och bio hörde till hennes fritidsnöjen.

Miljöminister

När socialdemokraterna vann valet 1994 utsåg statsminister Ingvar Carlsson Anna Lindh till miljöminister i den jämställda regeringen som bestod av lika många kvinnor som män.
Som miljöminister arbetade Anna Lindh tillsammans med bland andra den danske miljöministern Svend Auken för ett miljöprogram för Europa. Hon blev också huvudansvarig för tillämpningen i Östersjöområdet av handlingsprogrammet Agenda 21 som innehöll mål och riktlinjer från FN:s miljömöte i Rio de Janeiro år 1992.

Utrikesminister

1996 tog Göran Persson över som statsminister. Efter Riksdagsvalet 1998 utsåg han Anna Lindh till utrikesminister. Olof Palmes inriktning och värderingar hade varit en ledstjärna för Anna Lindh under hela hennes politiska karriär. De mänskliga rättigheterna stod i centrum för hennes handlande, där alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Hon var angelägen om ett starkt Förenta Nationerna och hon ville att EU skulle föra en gemensam utrikespolitik för att undvika hotande konflikter. Det internationella arbetet skulle bygga på konfliktförebyggande insatser.

Anna Lindhs första stora uppgift som utrikesminister blev att engagera sig i konflikten mellan Kosovos befrielsearmé och Serbiens militärmakt. Nya stora kriser följde: Terrorattacken mot World Trade Center i New York, USA:s bombningar av Afghanistan, Irakkriget.

Anna Lindh blev med åren en varm anhängare av EU. Då Sverige var ordförande i EU första halvåret 2001 spelade hon en framträdande roll. 2001 stod Makedonien på randen till ett inbördeskrig samtidigt som Sverige var ordförande i EU. Anna Lindh spelade en aktiv roll att tillsammans med USA och Ryssland pressa gerillan och den makedonska regeringen till förhandlingsbordet. Det lyckades och kriget undanröjdes. Bedriften har setts som en av de största framgångarna för EU:s utrikespolitik.

Hon hade också en central uppgift inför Sveriges folkomröstning om EMU och förespråkade ett inträde i den europeiska valutaunionen. Men hon hann aldrig uppleva folkomröstningen som hölls 14 september. Tre dagar tidigare avled hon på Karolinska sjukhuset i sviterna efter knivöverfallet.

Ingvar Carlsson och Anna Lindh. AiP Media - Fotograf: Ulla Richter

Ingvar Carlsson och Anna Lindh. AiP Media - Fotograf: Ulla Richter

Anna Lindh 1957 – 2003

Utbildning

1982 Jur kand vid Uppsala och Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

1998 – 2003 Statsråd och chef för Utrikesdepartementet
1994 – 1998 Statsråd och chef för Miljödepartementet
1991 – 1994 Kultur- och fritidsborgarråd, Stockholms kommun samt ordförande i Stockholms Stadsteater
1991 – 2003 Ledamot av Socialdemokratiska partiets verkställande utskott (VU)
1984 – 1990 Ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)
1982 – 1985 Riksdagsledamot samt ledamot i skatteutskottet
1982 – 1983 Tingsnotarie, Stockholms Tingsrätt
1981 – 1983 Ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)