Om oss

Anna Lindhs Minnesfond är en partipolitiskt obunden stiftelse som grundades i september 2003 strax efter Anna Lindhs bortgång. Verksamheten finansieras genom gåvor, främst från privatpersoner och organisationer.

Anna Lindhs Minnesfond stödjer personer och organisationer som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Med vårt arbete vill vi visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka. Syftet med verksamheten är att Minnesfonden ska bidra till att Anna Lindhs gärning fortgår genom andra och att fler människor uppmuntras att verka i Anna Lindhs anda.

Anna Lindhs Minnesfond är stiftare av Anna Lindh-Akademin. Akademin är en stiftelse med syftet att värna och utveckla ledarskapet för mänskliga rättigheter globalt och lokalt och därigenom verka för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, främjas och stärks. Stiftelsen ska i första hand tillgodose sitt syfte genom utbildning och gränsöverskridande dialog.

Utbildningen genomförs i partnerskap med Malmö Högskola.