NYHET

Sofia Appelgren och Maria Djuricic från Mitt Liv. Fotograf: Linda Petersson

Sofia Appelgren och Maria Djuricic från Mitt Liv. Fotograf: Linda Petersson

Anna Lindh-stipendiat 2012: Mitt Liv

Mitt Liv verkar för att integrera unga kvinnor med utländsk bakgrund i det svenska arbetslivet. Verksamheten består av ett mentorskapsprogram samt ett utbildningsprogram för unga, utrikesfödda kvinnor i Göteborg och Stockholm.

Mitt Liv är ett initiativ för att möta utmaningen att unga, utrikesfödda kvinnor idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Organisationen grundades utifrån viljan att ta tillvara på den kraft, vilja och erfarenhet som kommer till Sverige från andra länder och kulturer.

Mitt Liv arbetar inte enbart med dem som vill in på arbetsmarknaden utan i lika stor utsträckning med dem som skall ta emot, dvs. företag, kommuner och landsting. Mitt Liv erbjuder därför de organisationer som vill fokusera på mångfald och som vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället ett partnerprogram. Partnerprogrammet är uppbyggt så det på ett naturligt sätt sammanvävs med deltagarnas program. På så vis skapas många möten, såväl på individnivå som i mindre och större sammanhang.

Styrelsens motivering:
Med visionen om en jämlik och jämställd arbetsmarknad stärker och utvecklar Mitt Liv sysselsättningsmöjligheterna för unga kvinnor med utländsk bakgrund. Genom att utmana och bredda arbetsgivares syn på kompetens och erfarenhet, förbättrar Mitt Liv vårt samhälle då fler kan bidra till dess skapande. Mitt liv inspirerar och engagerar med sin övertygelse att om att grunden till integration är möten. Mitt Liv en aktör som bidrar till den framtid vi vill leva i.