NYHET

Katarina Franck från Konst för tjejer. Fotograf: Linda Petersson

Katarina Franck från Konst för tjejer. Fotograf: Linda Petersson

Anna Lindh-stipendiat 2012: Konst för tjejer

Konst för tjejer startade hösten 2009 i Östersund och är ett växthus för kreativitet. Konst för tjejer erbjuder ett rum för skapande, fritt från begränsande ideal om hur tjejer ska vara. Grundtanken med projektet är att förena hjärta och hjärna genom konsten.

Det är tjejer i åldrarna 12-25 år som under öppna former får träffa erfarna konstnärer och kreatörer som handleder dem i teckning, måleri, skrivande, animation, analogt foto och många andra konstformer. På det här sättet kan tjejerna hitta vägar till sitt eget skapande.

Ledord är frihet, enkelhet och kreativitet. För att ungdomar ska ha möjlighet att delta är verksamheten kostnadsfri för deltagarna. Konst för tjejer ska bidra till att tjejer utvecklar styrkan att välja sina egna vägar och påverka samhället i en mer humanistisk riktning. Eftersom verksamheten är gratis och fri i formen kommer tjejer från alla samhällsskikt, olika etnicitet och med funktionshinder helt på eget initiativ. Det är unikt i ett samhälle som blir allt mer segregerat.

Styrelsens motivering:
Med målet att stärka flickors självkänsla skapar den ideella föreningen Konst för tjejer tid och rum för flickor att växa genom att skapa. Konst för tjejer erbjuder en värld fri från begränsande normer och ideal, där tjejerna kan finna sitt eget uttryck i teckning, foto, skrivande och måleri. Genom att stärka tron på den egna kraften odlas systerskap och starka individer. Hos Konst för tjejer är det tjejerna som är de stora konstnärerna.