NYHET

Anna Lindhs Minnesfond har utsett Olga Persson till mottagare av årets Anna Lindh-pris

Olga Persson får Anna Lindhs minnespris 2021 för sitt imponerande arbete för ett jämställt samhälle och mot mäns våld mot kvinnor och barn. Olga Persson är statsvetare, ordförande i Unizon, ett riksförbund av kvinno- tjej- och ungdomsjourer, och ledamot i Fredrika Bremer förbundets styrelse.

Som förbundsordförande i Unizon är uppdraget att ge skydd och stöd till kvinnor och barn som drabbas av våld och förföljelse men också att förebygga detta. Olga Persson har förtjänstfullt lett organisationens arbete och som debattör bildat opinion för ett jämställt samhälle fritt från mäns våld.

- Att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor och barn är en angelägen samhällsuppgift. Olga Perssons engagerade insatser är i hög grad i Anna Lindhs anda. Styrelsen för Anna Lindhs minnesfond har därför utsett Olga Persson till mottagare av 2021 års Anna Lindhs minnespris, säger minnesfondens ordförande Lena Hjelm-Wallén.

Olga Persson:

För mig är Anna Lindh mod, värme, glädje och hårt arbete. Hon var, och är, en stor källa till inspiration för mig och många andra. Det är en stor ära att få hennes minnespris.