Facebook
Anna Lindh

 

”Fördomar måste mötas med en kombination av upplysning, personliga erfarenheter och förtroendeskapande dialog. Det finns skäl för oss alla att anamma det gamla indianska ordspråket: Döm aldrig en broder innan du gått två månvarv i hans mockasiner.”

 Anna Lindh på bokmässan i Göteborg 1999