NYHET

Ukrainska nätverket Trade Union Lifeline får särskilt pris

Det ukrainska ungdomsnätverket Trade Union Lifeline tilldelas ett särskilt pris av Anna Lindhs Minnesfond för sitt omfattande och angelägna hjälparbete i Ukraina.

Trade Union Lifelines hjälparbete är av stor vikt både i nuet och för det framtida arbetet i att stärka de offentliganställdas roll i uppbyggnaden av det krigsskadade Ukraina. Trade Union Lifeline verkar inom det ukrainska facket för offentliganställda, State Employees Union of Ukraine (SEUU), som sedan länge samarbetat med bland annat Fackförbundet ST.

- Ungdomsnätverket Trade Union Lifeline har genom beundransvärda hjälpinsatser i Ukraina visat prov på verklig facklig solidaritet, inte bara för medlemmar utan också brett i det ukrainska samhället, säger Lena Hjelm-Wallén, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond.

Prissumman är 50 000 kr och kommer att delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 16 juni 2022.