Facebook

KALENDARIUM

2017 års Anna Lindh pris delas ut i samband med ett seminarium om hur nätet både utvecklar och utmanar arbetet med mänskliga rättigheter. Seminariet sker den 11 september på Medelhavsmuséet och arrangeras av Anna Lindhs Minnesfond, Anna Lindh Akademin och Olof Palmes center.

Maila din anmälan till info@annalindhsminnesfond.se. För mer information se under flik "seminarier" eller på Anna Lindhs Minnesfonds Facebooksida.