Facebook

Mina Dennert är årets Anna Lindh-pristagare 2017

2017-08-16 Aktuellt

Anna Lindh-priset delas ut i samband med ett seminarium om hur nätet både utvecklar och utmanar arbetet med mänskliga rättigheter. Seminariet sker måndagen den 11 september i Stockholm och arrangeras av Anna Lindhs Minnesfond, Anna Lindh Akademin och Olof Palmes center och äger rum på Medelhavsmuseet.

För program se under flik "seminarier" eller Anna Lindhs minnesfonds sida på Facebook. Anmälan senast 6 september, begränsat antal platser.