Facebook
DSC0667 2013 09 11 at 18 39 51nordinsahlin

Mona Sahlin och Sten Nordin välkomnar pubilken
Fotograf: Ola Johansson