Facebook
Fana Delija och Fatima Naza med Thomas Hammarberg

Fana Delija och Fatima Naza tillsammans med Thomas Hammarberg
Fotograf: Linda Persson, Anna Lindhs Minnesfond