Facebook

STYRELSE

Ledamöterna i Anna Lindhs Minnesfonds styrelse kommer från skilda delar i samhället, politiken, näringslivet och kulturlivet.

Samtliga styrelsemedlemmar medverkar ideellt och får inget arvode.

 Lena Hjelm-Wallén

Ordförande

      Jytte Guteland 
   

Dan Svanell

Journalist, PR-konsult

 Dan Svanell

Ellinor Eriksson

Psykolog och tidigare förbundssekreterare SSU Ann Linde

Utrikeshandels- och Nordenminister


Ann Linde

Peter Örn

Rådgivare, föreläsare och utbildare inom ledarskapsutveckling

Peter Örn


Lennart Weiss

Direktör Veidekke
 

Magdalena Agrell

Controller Socialdemokraterna
Fotograf: Linnea Ornstein och Katherine Lindqvist, mfl