Facebook

PRESSMEDDELANDE ANNA LINDH-AKADEMIN

2014-01-22 PRESSMEDDELANDE

Den 10 januari bildades stiftelsen Anna Lindh-Akademin i syfte att värna och utveckla det svenska ledarskapet för mänskliga rättigheter. Anna Lindh-Akademin erbjuder ett utbildningsprogram för personer som arbetar med Sveriges internationella arbete. Stiftare för Anna Lindh-Akademin är Anna Lindhs Minnesfond. Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö Högskola med stöd från Svenska PostkodLotteriet.

"Sverige har länge haft ett högt anseende internationellt gällande mänskliga rättigheter. Detta tack vare svenska representanter vars ledarskap präglats av en starkt värdegrund och civilkurage. Anna Lindh var en sådan ledare och vi vill verka för att fler arbetar i hennes anda. Vi är mycket glada över att kunna instifta Anna Lindh-Akademin och hoppas kunna bidra till ett stärkt svenskt ledarskap för mänskliga rättigheter internationellt" säger Mona Sahlin, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond.

Stiftelsen Anna Lindh-Akademins första styrelse består av:

Ordförande: Michael Wolf, VD Swedbank


Ledamöter: 
Ingrid Dackert, dekan Malmö Högskola
Anna-Karin Eneström, Sveriges KUSP-ambassadör Utrikesdepartementet
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia
Anna Jardfelt, direktör Utrikespolitiska Institutet
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige fr o m 1/2-14
Anna Ryott, VD Swedfund
Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena
Dan Svanell, styrelseledamot Anna Lindhs Minnesfond
Johan Söderström, VD ABB

 Anna Lindh-Akademin startas med stöd från Svenska PostkodLotteriet genom Svenska PostkodStiftelsen.

 -          Vi är mycket stolta över att vara med och möjliggöra instiftandet av Anna Lindh-Akademin och ser fram emot att följa en ny generation unga ledare, säger Josefin Carlring General Manager Svenska PostkodStiftelsen

Anna Lindh-Akademins första utbildningsår startar i januari 2015.

 

För mer information kontakta: Karin Olsson, verksamhetsledare Anna Lindhs Minnesfond. Tfn 0706-10 90 91