Facebook

Årets Anna Lindh-stipendium till Vitryssland

2006-06-12 PRESSMEDDELANDE

DUBBEL UPPMÄRKSAMHET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VITRYSSLAND

Arbetet för mänskliga rättigheter och demokratiutvecklingen i Vitryssland uppmärksammas i dubbel bemärkelse. Oberoende av varandra delar Anna Lindhs Minnesfond och Forum för levande historia ut utmärkelser till två engagerade vitryska människorättsförsvarare. Träffa pristagarna i Stockholm på onsdag den 14 juni.

Tatsiana Revjaka och Aljaksandr Bialiatski, båda knutna till den vitryska människorättsorganisationen Viasna, utses till 2006-års Anna Lindh-stipendiat respektive Per Anger-pristagare. Utmärkelserna delas ut i Stockholm på eftermiddagen den 14 juni.

Sedan 1994 styrs Vitryssland med järnhand av president Lukasjenko. Landet beskrivs av många som ”Europas sista diktatur” där människors rättigheterstadigt försämrats och många människorättsorganisationer och oberoende medier utsätts för politiskt sanktionerade trakasserier. – Att två av varandra oberoende organisationer belönar vitryska människoförsvarare visar att omvärlden tar den vitryska kampen för mänskliga rättigheter på stort allvar, och kommer förhoppningsvis att stärka arbetet för ett säkrare och mer demokratiskt inriktat Vitryssland, säger Ingvar Carlsson, ordföranden i Anna Lindhs Minnesfond.

Som ledare för Viasna har Aljaksandr Bialiatski under tio års tid på olika sätt hjälpt och erbjudit rättsligt stöd till tusentals människor som drabbats av regimen. Juryns motivering är: "för att i sin orädda kamp för den vanliga människans rätt bekämpa förtryck av de mänskliga rättigheterna, tilldelas Aljaksandr Bialiatski 2006 års Per Anger-pris för humanitära och demokratifrämjande insatser". – I sin kamp har han och hans kollegor ställts inför rätta många gånger. Trots hot och trakasserier har han och hans organisation fortsatt att uppmärksamma och agera mot den vitryska regimens regelbundna kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är människor som Bialiatski som håller drömmen om ett framtida demokratiskt Vitryssland levande, säger generalsekreterare Robert Hårdh vid Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, den organisation som nominerat Bialiatski till Per Anger-priset.

2006 års Anna Lindh-stipendium tilldelas Tatsiana Revjaka med styrelsens motivering: "Med engagemang, empati och envishet förmår Tatsiana Revjaka avslöja övergrepp och ge stöd och röst åt de utsatta. Orädd trotsar hon ett politiskt förtryck och sprider kunskap om ett alternativt samhälle där den enskildes rätt är okränkbar. Hennes modiga och målmedvetna arbete inspirerar och bidrar till att skapa förutsättningar för ett öppet demokratiskt Vitryssland".

– Tatsiana Revjaka bedriver ett oerhört viktigt arbete för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och om de övergrepp som begås i Vitryssland. Som ledande företrädare för människorättsorganisationen Viasna har hon gjort viktiga insatser för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Tatsiana Revjaka är en synnerligen värdig mottagare av stipendiet, säger ordföranden i Anna Lindhs Minnesfond, Ingvar Carlsson.

En gemensam pressträff med pristagarna och intervjutillfällen anordnas onsdagen den 14 juni kl 09.30 För mer information kontakta pressekreterare Johan Perwe på 08-723 87 66 eller Maria Enekvist på 08-411 90 91 alt. 0706-10 90 91.

Anna Lindhs Minnesfond instiftades för att hedra Anna Lindhs minne och för att visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka. Minnesfonden delar årligen ut ett stipendium till person, organisation eller projekt som verkar i Anna Lindhs anda. För mer information se www.annalindhsminnesfond.se

Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen administrera och dela ut ett pris till ambassadör Per Angers minne. Priset är internationellt till sin karaktär och delas ut för humanitära och demokratifrämjande insatser. Första pristagare utsågs 2004. Mer information på http://peranger.levandehistoria.se/