Facebook

POLITISKA FÅNGAR I BELARUS

2013-03-19 PRESSMEDDELANDE

I år är det tio år sedan Anna Lindh mördades. Under 2013 kommer Anna Lindhs Minnesfond uppmärksamma politikern, pragmatikern och människan Anna Lindh. Vi kommer även att uppmärksamma de frågor som Anna Lindh brann för, bland annat genom en rad seminarier. Årets första seminarium kommer att behandla mänskliga fri- och rättigheter, i en östeuropeisk kontext.

Tillsammans med Östgruppen arrangerar Anna Lindhs Minnesfond torsdagen den 21 mars ett seminarium med fokus på politiska fångars situation i Vitryssland. EU-minister Birgitta Ohlsson kommer att hålla ett inledningsanförande, och bland deltagarna finns 2006 års Anna Lindh-pristagare Tatsiana Revjaka från människorättscentret Vjasna i Minsk.

Efter de folkliga protesterna mot valfusket under presidentvalsnatten i december 2010, följde en våg av repression i Vitryssland. Bland dem som greps fanns i stort sett hela det oppositionella ledarskiktet och flera av dem dömdes till långa fängelsestraff i politiskt motiverade rättsprocesser under vårvintern 2011.

De politiska fångarna är ett av Vitrysslands mest oroande och akuta problem. Insynen i vitryska fängelser är generellt låg och kring flera av de politiska fångarna är den nästan obefintlig. Här erbjuds dock ett unikt tillfälle att lyssna till de oberoende röster som av olika skäl bäst känner till fakta och sakförhållanden kring deras belägenhet.

Särskild gäst är Natallja Pintjuk, fru till politiske fången Ales Bjaljatski. Övriga medverkande är Andrej Bandarenka, f.d. politisk fånge; samt Stefan Eriksson, tidigare ambassadör i Vitryssland.

Tid och plats för seminariet:
Den 21 mars, kl. 13.00–14.30
Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Hörsalen


Anna Lindhs Minnesfond instiftades för att hedra Anna Lindhs minne och för att visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka och förändra. Minnesfonden delar årligen ut Anna Lindh-priset till person, organisation eller projekt som verkar i Anna Lindhs anda.

För mer information kontakta:

Karin Olsson, verksamhetsledare
karin.olsson@annalindhsminnesfond.se
, 0706-10 90 91