Facebook

THOMAS HAMMARBERG DELAR UT ANNA LINDH-PRISET TILL CENTER FOR ROMA INITIATIVES

2012-06-13 PRESSMEDDELANDE

Arbetet för romska kvinnors rättigheter belönas genom Anna Lindh-priset 2012. Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter delar ut priset i Riksdagens andrakammarsal till Center for Roma Initiatives, Montenegro den 18 juni.

Romer i hela Europa utsätts för diskriminering, förtryck och förföljelse av såväl stater som enskilda individer. Fana Delija och Fatima Naza har arbetat för Center for Roma Initiatives sedan starten år 2004. De utmanar de starka krafter som konsekvent motarbetar att romer ska få samma rättigheter som andra grupper i samhället. Center for Roma Initiatives arbetar på två fronter; dels med integreringen av romer i det montenegrinska samhället, dels med att bryta könsnormer inom det romska samhället. Arbetet går ut på att uppmärksamma romers situation i Montenegro och att öka tillgången till utbildning, hälso- och sjukvård och kunskaper om grundläggande mänskliga rättigheter.

Anna Lindhs Minnesfonds styrelses motivering lyder:
Med stort mod och glödande engagemang kämpar Fatima Naza och Fana Delija för romska kvinnors rättigheter. Genom organisationen Center for Roma Initiatives ger de ett ovärderligt stöd för romska kvinnor i Montenegro. Center for Roma Initiatives sprider kunskap, ger utbildning och ökar självkänslan hos en sedan länge förtryckt grupp. Europas diskriminering av romer är en skam och ett svek mot idén om alla människors lika värde. Med skärpa och kraft utmanar Center for Roma Initiatives rådande fördomar och kräver lika rättigheter. Center for Roma Initiatives och dess grundare är ett föredöme att inspireras av.

Anna Lindhs Minnesfond instiftades för att hedra Anna Lindhs minne och för att visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka och förändra. Minnesfonden delar årligen ut Anna Lindh-priset till en person, organisation eller projekt som verkar i Anna Lindhs anda.

För mer information kontakta:
Katarina Hellström, kommunikatör
katarina.hellstrom@annalindhsminnesfond.se, 0703-39 65 73