Facebook

Anna Lindhs Minnesfond stödjer dialogprojekt i Palestina

2018-03-15 Artiklar

 

Anna Lindhs Minnesfond stödjer dialogprojekt i Palestina

Anna Lindh stod upp för fred och samförstånd, och för att  många skulle engageras i dialog och fredsarbete. Inte minst gällde det i Palestina. I den andan går nu Anna Lindhs Minnesfond in med ett stöd till organisationen Palestine Peace Coalition (PPC) i samarbete med Olof Palmes internationella center. 

PPC uppstod som ett initiativ för att samla personer som trodde och tror att fred är möjlig i den långvariga konflikten mellan Israel och Palestina. PPC har kontor på Västbanken och stark närvaro i både Östra Jerusalem och i Gaza. PPC verkar på en grund av icke-våld och demokrati och verkar för acceptans och dialog i det palestinska samhället.

PPC:s verksamhet går ut på att främja ett gott dialog- och debattklimat bland unga opinionsbildare, politiker och blivande ledare i Palestina, inte minst kvinnor.

PPC har bidragit till förändringar genom att skapa aktiva mötesplatser för dialog om politiska och social frågor mellan individer och grupper med olika åsikter. Bara under 2017 har drygt   1 200 unga deltagit i aktiviteter som följts upp av egna initiativ av deltagarna.

- Vi är glada att genom detta projekt medverka till att möjliggöra att Anna Lindhs tankar om vikten av dialog realiseras  i ett läge där situationen i Israel och Palestina blir allt mer polariserad, säger Lena Hjelm-Wallén, ordförande för Anna Lindhs Minnesfond.