Facebook

ANNA LINDH-PRISTAGAREN MOHAMMED NASHEEDS AVGÅNG OROAR OSS

2012-02-16 DEBATTARTIKEL

Vi är mycket oroade över utvecklingen i Maldiverna sedan den demokratiskt valde presidenten Mohamed Nasheed tvingades avgå den 7 februari.

Mohamed Nasheed, som under flera år var en politisk fånge i Maldiverna på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter, kom till makten 2008 i landets första flerpartival. Han har arbetat målmedvetet för demokrati och för klimatfrågan som är akut för Maldiverna.

2009 tilldelades Mohamed Nasheed Anna Lindh-priset för sina ansträngningar att sätta människor och deras rättigheter i centrum för debatten om klimatförändringarna. Han belönades också för sin roll i Maldivernas fredliga övergång från diktatur till demokrati.

-Uppgivenhet är vår värsta fiende, sa Mohamed Nasheed, när han citerade Anna Lindh under prisutdelningen 2009. Han uppmanade publiken att aldrig ge upp i arbetet för demokrati och ett liv i rättvisa och värdighet.

De senaste dagarnas politiska utveckling är illavarslande. Signalerna vi får från Maldiverna är att demokratin är utsatt för hot. Vi är också oroade för Nasheeds säkerhet. Det är oerhört viktigt att hans medborgerliga rättigheter nu värnas.

Nasheeds presidentmandat som sträckte sig till 2013 blev nu avbrutet. Enligt Nasheed har han utsatts för en statskupp som landets forne diktator ligger bakom. Det är av största vikt att det är folket som utser sina representanter och att detta sker i demokratiska former.

Klimatfrågan är oerhört angelägen och det finns en risk att denna fråga nedprioriteras om landet hamnar i ett politiskt vakuum. För Maldiverna handlar arbetet för att hejda klimatförändringarna om landets överlevnad.

Maldiverna är idag en plats som utmanar vår solidaritet och vår vilja att stå upp för miljö och demokrati. Vi vet att Mohamed Nasheed är en oförtröttlig kämpe för båda.


Mona Sahlin
Ordförande, Anna Lindhs Minnesfond

Jan Eliasson
Ordförande, Anna Lindhs Minnesfond 2007 – 2011

Ingvar Carlsson
Ordförande, Anna Lindhs Minnesfond 2003 - 2007