Facebook

ANNA LINDH-PRISET 2012 TILL ARBETE FÖR ROMSKA KVINNORS RÄTTIGHETER

2012-04-03 PRESSMEDDELANDE

Anna Lindhs Minnesfond har utsett organisationen Center for Roma Initiatives(CRI) och dess grundare Fatima Naza och Fana Delija från Montenegro till Anna Lindh-pristagare 2012.

Med Anna Lindh-priset får Center for Roma Initiatives 150 000 kr. Prisutdelningen äger rum måndagen den 18 juni i Riksdagens andrakammarsal.

– Fatima Naza och Fana Delija som grundat Center for Roma Initiatives är fantastiska förebilder och väl värda Anna Lindh-priset, säger Mona Sahlin, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond.

Romer i hela Europa utsätts för diskriminering, förtryck och förföljelse av såväl stater som enskilda individer. Att arbeta för romers rättigheter innebär stora risker då det finns starka motkrafter till att romers rättigheter ska uppfyllas.

Anna Lindhs Minnesfonds styrelses motivering lyder:
Med stort mod och glödande engagemang kämpar Fatima Naza och Fana Delija för romska kvinnors rättigheter. Genom organisationen Center for Roma Initiatives ger de ett ovärderligt stöd för romska kvinnor i Montenegro. Center for Roma Initiatives sprider kunskap, ger utbildning och ökar självkänslan hos en sedan länge förtryckt grupp. Europas diskriminering av romer är en skam och ett svek mot idén om att alla människors lika värde. Med skärpa och kraft utmanar Center for Roma Initiatives rådande fördomar och kräver lika rättigheter. Center for Roma Initiatives och dess grundare är ett föredöme att inspireras av.

Anna Lindhs Minnesfond instiftades för att hedra Anna Lindhs minne och för att visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka och förändra. Minnesfonden delar årligen ut Anna Lindh-priset till person, organisation eller projekt som verkar i Anna Lindhs anda.

För mer information kontakta:

Katarina Hellström, kommunikatör
katarina.hellstrom@annalindhsminnesfond.se, 0703-39 65 73