Facebook

2013 ÅRS ANNA LINDH STIPENDIER TILLDELAS TJEJZONEN OCH GOTLANDS FOLKHÖGSKOLAS MUSIKLINJE ELLA POP- OCH ROCKLINJE

2013-09-19 PRESSMEDDELANDE

2013 års Anna Lindh-stipendier tilldelas Tjejzonen och Gotlands Folkhögskolas musiklinje Ella pop- och rocklinje för deras ambitiösa och målinriktade arbete för unga kvinnor.

Motivering Tjejzonen

När klimatet på Internet hårdnar finns Tjejzonen som en virtuell medmänniska för att lyssna och stötta. Med målsättningen att finnas där tjejerna finns arbetar volontärer med att bygga mänskliga broar via Skype, chatt och mail. Tjejzonen står för de centrala mänskliga värdena att känna sig sedd och trygg, såväl online som offline.

 Motivering Ella pop- och rocklinje

Med beslutsamhet att skapa jämställdhet på Sveriges musikscen erbjuder Ella pop- och rocklinje musikutbildning för kvinnor med skaparlust. Ella flyttar gränser och utmanar förhärskande normer genom långsiktig jämställdhetsaktivism. Ella pop- och rocklinje på Gotlands folkhögskola hjälper musikbranschen med sin största och viktigaste utmaning – ett jämställt musikliv för alla.

Med stipendiet får Tjejzonen och Ella pop- och rocklinje 25 000 kr. Prisutdelningen ägde rum i Kungsträdgården den 11 september.