Facebook

Välkommen på seminarium med 2012 års Anna Lindh-pristagare Center for Roma Initiatives

2012-05-14 SEMINARIUM

2012 års Anna Lindh-pristagare är den montenegrinska organisationen, Center for Roma Initiatives (CRI), som belönas för sitt arbete för romska kvinnors rättigheter i Montenegro. I samband med att Fana Delija och Fatima Naza, är i Sverige för att ta emot priset arrangerar Anna Lindhs Minnesfond och Kvinna till Kvinna ett seminarium för att uppmärksamma CRI och dess verksamhet.

Fighting on two fronts

Human rights for Roma women in Europe

Tid: 14 juni kl 13.00 – 15.00.
Plats: Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken 6.

Seminariet hålls på engelska.

Deltagare:
Fana Delija, och Fatima Naza, Center for Roma Initiatives
Jovana Mrkaić, tolk, Center for Roma Initiatives
Maria Leissner, Demokrati-ambassadör och ordförande i Delegationen för romska frågor
Thereza Eriksson, Romaaktivist som bl.a. arbetar inom International Roman Women’s Network
Alán Ali, Verksamhetsledare, Elektra Malmö

Moderator: Sharon Jåma, journalist

Situationen för romer i Europa är skamlig. Rapporten ”Human rights of Roma and Travellers in Europe” från Europarådet visar att situationen i vissa länder till och med förvärrats de senaste åren. När grupper utsätts för ett systematiskt förtryck finns sällan utrymme för kvinnor att lyfta sin situation inom det egna samhället. Anna Lindh-pristagarna Fana Delija och Fatima Naza jobbar för romska kvinnors rättigheter i Montenegro. De arbetar på två fronter; dels med integreringen av romer i det montenegrinska samhället, men även med att bryta könsnormer inom det romska samhället.

Anmälan till info@annalindhsminnesfond.se senast den 12 juni.