Facebook

Samtalsserie om våld mot kvinnor i samverkan med Kulturhuset

2011-08-08 Arrangemang

Genom fängslande bilder och videoverk skildrar Tina Enghoff kvinnor vars drömmar om ett bättre liv krossats i skuggan av en allt hårdare dansk migrationspolitik. Utställningen ”Jag är ingenting” utgår från kvinnors erfarenheter av ”fyraårsregeln”. Denna regel innebär att kvinnor som kommer till Danmark genom äktenskap med en dansk man kan utvisas om de skiljer sig efter en kortare tid än fyra år. Konsekvenserna av regeln är att många kvinnor lever isolerade i ett beroende av den man som förde in dem i landet, i en tillvaro av konstant psykisk och fysisk terror.

I anslutning till utställningen arrangerar Anna Lindhs Minnesfond och Kulturhuset en samtalsserie.

Onsdag 14 september: För vem finns stöd?
Tid: kl 16.30-18.30, Plats: Studio 3, Kulturhuset
Anmälan till info@annalindhsminnesfond.se senast 12 september.

Kvinnojourer i Danmark och Sverige vittnar om män som upprepade gånger inleder anknytningsrelationer och i varje förhållande utsätter sin partner för våld. Förekomsten av s k ”serieimport” belyser behovet av att arbeta med mäns könsrelaterade våld, för att förhindra att fler kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Välkomna till ett samtal om mäns våld och behovet av stödinsatser och samordning av stöd för män, kvinnor och barn som lever med våld inom familjen.

Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR), Rikskriscentrum, Rädda barnen och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) har kartlagt stöd för män, kvinnor och barn som lever med våld i familjen. För att berätta om kartläggningen medverkar Anders Sandberg, Rikskriscentrum, Hanna Gustavsson Hertell från SKR samt Inger Ekbom, Rädda barnen. Medverkar gör också Lars Jalmert, mansforskare Stockholms universitet. Samtalsledare är Mona Sahlin, ordförande Anna Lindhs Minnesfond.


Onsdag 21 september: Människohandel – vår tids slaveri
Tid: kl 16.30-18.30, Plats: Studio 3, Kulturhuset
Anmälan till info@annalindhsminnesfond.se senast 19 september.

Fruimport, människohandel, legalt slaveri. Benämningarna är många på det som kvinnorna i utställningen utsätts för. Detta samtal handlar om människohandel för sexuella ändamål där 85 % av de som utsätts är flickor och kvinnor. Vi diskuterar denna handel och dess skillnader och likheter med prostitution. Vi fokuserar på hur vi nationellt kan arbeta med ett gränsöverskridande problem och hur vi bör arbeta framåt.

Medverkande är Jenny Westerstrand från Uppsala Universitet som forskar om mäns våld mot kvinnor och internationell rätt inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål, Emilia Rózsa Fredriksson från Nätverket mot trafficking samt Kajsa Wahlberg, medförfattare till Rikskriminalpolisens lägesrapport om människohandel i Sverige, Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel Länsstyrelsen.

Samtalsledare är Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby.

Onsdag 28 september: Att skildra utsattheten
Tid: kl 16.30-18.30, Plats: Studio 3, Kulturhuset
Anmälan till info@annalindhsminnesfond.se senast 26 september.

Tina Enghoffs fotografier berättar om konsekvenser av dansk migrationslagstiftning. Utställningen är både ett konstnärligt projekt och ett inlägg i debatten om mänskliga rättigheter. I samtalet diskuteras hur utsatthet kan skildras och hur konst och politik kan samverka för att skapa opinion. Hur balanserar man mellan viljan att berätta och integriteten hos personerna porträtteras? Skapar utsattheten ett större ansvar hos konstnären? Vad är konstens villkor för att agera politiskt?

Förutom Tina Enghoff medverkar konstnären Anna Odell, vars examensprojekt ”Okänd kvinna” skapade enorm debatt om både psykvården och konsten, journalisten och filmaren Svante Tidholm, som skildrat en bordell i Berlin i dokumentärfilmen ”Som en pascha”, och konstnärerna Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler som skapat en egen plattform i galleriet Tegen2. Moderator för samtalet är Sophie Allgårdh, konstkritiker, författare och mellan 2006 och 2010 redaktör för konsttidskriften Paletten.

I samarbete med Svenska Konstkritikerförbundet

Torsdag 6 oktober: Visning av utställningen ”Jag är ingenting”
Tid: kl 16.30-18.30 Plats: Galleri 3, Kulturhuset’
Anmälan till info@annalindhsminnesfond.se senast 4 oktober.

Samtalsserien avslutas med en visning av utställningen ”Jag är ingenting”. Helen Karlsson, konstpedagog på Kulturhuset, introducerar utställningen och leder samtalet om dess innehåll och uttryck. Kvällen avslutas med en fika till självkostnadspris i Ekoteket.