Facebook

Romers situation i Sverige och Europa

2013-05-07 SEMINARIUM

Välkommen till ett frukostseminarium om romers situation i Sverige och Europa. 
- Ett samarrangemag mellan Anna Lindhs Minnesfond och Fonden för mänskliga rättigheter.

Deltagare:
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Hans Caldaras, debattör, författare, artist och f.d. föreståndare för Romskt Kulturcentrum
Erik Ullenhag, integrationsminister

Det råder en öppen diskriminering av romer i Europa. Daglig diskriminering sker i alla sfärer som förutsätter ett värdigt liv. Romer är uteslutna från bostads- och arbetsmarknaden, romska barn utesluts från skolor och dagligen hörs röster som vittnar om grova övergrepp och kränkningar av romer. Därutöver utreds i många länder inte hatbrott och våld mot romer.

2012 gick Nobels fredspris till Europeiska unionen för arbetet med de mänskliga rättigheterna. EU:s värdegrund, respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och grundläggande friheter anses vara utmärkande för EU. Trots detta fortsätter diskriminering och kränkningar av romer i vår närhet.

Vilka åtgärder kan, och bör, EU ta för att säkerställa att medlemsländerna fullföljer de åtaganden de själva har beslutat? Vad bör göras för att säkerställa och visa på att principerna om icke- diskriminering och respekt för mänsklig värdighet inte enbart är tomma ord? Vilken roll och vilket ansvar har Sverige?

Den senaste tiden har frågan om romers situation i Europa fått ökad uppmärksamhet i svensk media, bland annat i Dagens Nyheter som kallar det ”Europas största skam”. Men hur mycket av detta leder till praktisk förändring?

Fonden för mänskliga rättigheter och Anna Lindhs Minnesfond bjuder in till ett samtal för att diskutera dessa frågeställningar och hur vägen framåt kan se ut.

Tid: 7 maj kl. 9.00 -11.00 (frukostmacka serveras från kl. 8.30)
Plats: MR-Fonden/Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm 

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.
Anmäl dig senast den 2 maj till info@annalindhsminnesfond.se

Varmt välkommen!


MR-fondenAnna Lindhs Minne 2003-2013