Facebook

ANGREPP PÅ DEMOKRATIN - HUR SÄKERSTÄLLER VI FORTSATT ÖPPENHET EFTER ATTACKER MOT DEMOKRATIN OCH DESS REPRESENTANTER?

2013-05-20 SEMINARIUM

Anna Lindhs Minnesfond och Brottsförebyggande rådet bjuder in till:

Angrepp på demokratin – Hur säkerställer vi fortsatt öppenhet efter attacker mot demokratin och dess representanter?

I år är det tio år sedan Anna Lindh mördades. Under 2013 uppmärksammar Anna Lindhs Minnesfond politikern, pragmatikern och människan Anna Lindh.

Mordet på Anna Lindh var en attack på Anna Lindhs person, men blev genom hennes ämbete även ett angrepp mot hennes funktion som förtroendevald politiker. Precis som människor i allmänhet, utsätts även politiker för brott. Men när en person drabbas på grund av sitt politiska uppdrag kan det dessutom innebära ett hot mot vårt demokratiska styrelseskick.

I Politikernas trygghetsundersökning 2012 – en rapport från Brottsförebyggande rådet – uppgav 16 procent av de tillfrågade förtroendevalda att de någon gång blivit utsatta för hot, våld eller olika former av trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker.

Hur ser hotbilden för förtroendevalda ut, hur har den förändrats och hur kan man arbeta med att förbättra den? Hur arbetar vi för att ökad säkerhet inte innebär minskad öppenhet och insyn, eller begränsningar i demokratin?

Anna Lindhs Minnesfond och Brottsförebyggande rådet bjuder in till ett samtal om vägen framåt efter attacker mot demokratin och dess representanter. Vi samtalar kring begrepp som öppenhet, ömsesidig tillit, rättsäkerhet och insyn. Det är ett samtal som fokuserar på framtiden: hur jobbar man preventivt för att förhindra framtida hot och angrepp?

Tid & plats:
Måndagen den 20 maj kl. 13.30–15.15
Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.
Anmälan sker till info@annalindhsminnesfond.se senast den 16 maj.

Program:

13.30
Sanna Wallin, utredare och projektledare Brå, presenterar resultat och fakta om Politikernas trygghetsundersökning.
Johanna Skinnari, utredare Brå, berättar hur man som politiker kan hantera otillåten påverkan, liksom hur vanligt det är att hotelser sätts i verket.

13.55
Mikael Hiljegren, Länskriminalpolisen, om hur det praktiska arbetet med personskydd förändrats de senaste tio åren.

14.15
Paneldiskussion
Moderator: Willy Silberstein
Fredrick Federley, riksdagsledamot
Marita Björkman, ledamot i kommunstyrelsen i Piteå
Agneta Blom, docent i statsvetenskap vid Örebro universitet

15.00
Frågor från publiken

15.15
Fika + mingel