Facebook

Pristagare är Svitlana Zalishchuk, parlamentariker från Ukraina. Svitlana är  till yrket journalist och en av grundarna till Centre UA (Centre of United Actions), en organisation som samlar medborgare och fristående organisationer i Ukraina. Centre UA arbetar bland annat för europeiska reformer, transparens och granskning av regeringsmakten. Centre UA har lanserat en rad kampanjer med bland annat New Citizen, Chesno och Stop Censorship!

Svitlana arbetar forsatt med att inkludera Ukraina i  Europa och för mänskliga rättigheter.