Facebook
Miljökabarén Sweet Dreams

Miljökabarén Sweet Dreams
Fotograf: Saga Berlin

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2009: MILJÖKABARÉN SWEET DREAMS

Sweet Dreams, med bas i Stockholm, är en miljökabaré av och med Anna Jonsson och Sara Nilsson, i regi av Pelle Wistén, som genom teater och musik tar upp miljö- och rättvisefrågor. Med hjälp av sång, teater och poesi tar kabarén upp miljöfrågan med målsättningen att inspirera till ökat engagemang för en rimligare och hållbar värld.

Kabarén har sedan starten 2006 turnerat runt landet på skolor och föreningar, och givit mer än 300 föreställningar. Som komplement har man hållit workshops där publiken fått diskutera frågor som togs upp i kabarén, t ex vilka som är de viktigaste drivkrafterna i engagemang för en bättre värld och hur vi gemensamt kan hitta vägar för att nå dit. Sweet Dreams har efter sin första kabaré skrivit och framfört flera olika föreställningar.

Styrelsens motivering:

På ett kreativt och lustfyllt sätt tar Sweet Dreams sig an den viktiga miljöfrågan med hjälp av sång, teater och poesi. Med fantasi och initiativförmåga blandar skaparna av Sweet Dreams både underhållning och allvar för att sprida budskapet om hållbar utveckling. Tillsammans förmedlar de sitt budskap till en bred publik, och inger hopp om att var och en på något sätt kan förändra världen till det bättre.

Läs om Mohamed Nasheed

Läs om Stödföreningen Viola

Läs om Föreningen Grunden