Facebook
Stödföreningen Viola

Stödföreningen Viola
Fotograf: Saga Berlin

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2009: STÖDFÖRENINGEN VIOLA

Stödföreningen Viola driver sedan 2006 en uppsökande verksamhet i Eskilstunas stora bostadsområden. Där arbetar föreningen helt på ideell basis med att ge stöd och hjälp till kvinnor och unga flickor som lever under komplicerade familjeförhållanden.

De skapar möjligheter för kvinnor att träffas i lokaler i det egna bostadsområdet där de får en chans att umgås och knyta kontakter i trygghet utanför familje- och släktsfären. Inom Violas verksamhet ryms också ett skyddat boende, studiecirklar i samarbete med ABF, nätverksträffar samt hjälp i kvinnornas kontakter med myndigheter.

Styrelsens motivering:

Genom starkt ideellt engagemang och med en stor drivkraft bildar stödföreningen Viola i Eskilstuna ett nätverk för kvinnor och tjejer som har upplevt olika former av våld. Föreningen tar sitt ansvar som medmänniskor och skapar genom konkreta insatser en stabil tillvaro för kvinnor vilkas vardag är allt annat än trygg. Stödföreningen Viola bidrar till en miljö där kvinnorna ges andrum och får insikt om sina möjligheter och sina rättigheter.

 

Läs om Mohamed Nasheed

Läs om Miljökabarén Sweet Dreams

Läs om Föreningen Grunden