Facebook
Systerjouren Somaya

Systerjouren Somaya
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2008: SYSTERJOUREN SOMAYA

Systerjouren Somaya är en kvinno- och tjejjour i Stockholm. Systerjouren Somaya erbjuder stöd och råd på fler än 30 språk. Föreningen har idag tre skyddade boenden, varav ett är särskilt för tjejer utsatta för hedersrelaterat våld.

Styrelsens motivering:

I sann anda av systerskap och med styrka att hantera erfarenheter av våld och förtryck verkar Systerjouren Somaya för ett öppet och jämställt samhälle. När språkförbistring och majoritetssamhällets fördomar komplicerar en redan svår situation bemöter de kvinnor och tjejer på deras egna villkor. Med empati, kunnande och konkreta åtgärder förbereder Systerjouren Somaya kvinnor för ett liv fritt från våld och erbjuder en trygg och livsnödvändig plats på vägen dit.


Läs om Khin Omar

Läs om Nguyen Bich Thuy

Läs om Subfuzion

Läs om Unga KRIS