Facebook
Deltastiftelsen

Deltastiftelsen
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2007: DELTASTIFTELSEN

Deltastiftelsen i Malmö är ett sjukvårdsnätverk. Ingen får nekas akut sjukvård i Sverige. Men den som för tillfället befinner sig i landet illegalt är själv skyldig att stå för alla kostnader och de höga priserna på vården gör den i praktiken otillgänglig.

I Malmö valde en grupp läkare, sjuksköterskor och studenter att inte stå overksamma och iaktta dessa problem. I stället har de bildat Delta för gömda flyktingar och öppnat en mottagning på hemlig adress, där läkare och sjuksköterskor arbetar ideellt för att ge rådgivning och vård till flyktingar. Det rör sig om allt från förlossningar, olycksfall och infektioner till psykosomatiska besvär efter tidigare trauman.

Styrelsens motivering:

Med mod, medmänsklighet och empati vågar Delta se och möta de mest utsatta i vårt samhälle. Genom att erbjuda vård till gömda flyktingar åskådliggör de sin utgångspunkt om alla människors lika värde och rätt, och blottlägger samtidigt sprickor i samhällets fasad.


Läs om Leonor Zalabata Torres

Läs om Popkollo

Läs om Grrl Tech