Facebook
Leonor Zalabata Torres

Leonor Zalabata Torres
Fotograf: Magnus Selander

ANNA LINDH-PRISTAGARE: LEONOR ZALABATA TORRES

Leonor Zalabata Torres, ledare för Arhuaco i Colombia, är en viktig röst för en grupp som sällan får komma till tals. Ursprungsbefolkningen, dit Arhuaco hör, drabbas hårt av den pågående konflikten i Colombia. Liksom Anna Lindh betonar hon arbetet för dialog och samarbete i arbetet för att nå fred och försoning. Arhuaco är en av de större av Colombias 90 etniska grupper. Leonor Zalabata Torres arbetar aktivt i Arhuacos förbund gentemot regering och myndigheter för gruppens rättigheter, kultur och identitet. Hon har särskilt uppmuntrat Arhuacos kvinnor att ta en aktiv roll i att föra fram gruppens intressen och upprätta dialog mellan de olika parterna i konflikten för att minska striderna på Arhuacos områden.

Leonor Zalabata Torres har ofta utmärkt sig i sin strävan att nå samarbeten med statliga institutioner. Med tanke på den pågående konflikten är det en viktig men svårbalanserad strategi. Samarbetet med internationella organisationer och deltagande i internationella forum är betydelsefullt för att skapa tryck på nationella myndigheter.

Styrelsens motivering:

Med envishet, mod och styrka bedriver Leonor Zalabata Torres en kamp för allas lika rätt till fred och ett värdigt liv. Som ledare för dem som osynliggjorts i ett Colombia där våld och förtryck blivit vardag, är hon en förebild i sin tveklösa optimism och tro på framtiden.

 

Läs om Popkollo

Läs om Grrl Tech

Läs om Deltastiftelsen