Facebook
MOI-Mångfald och Inflytande

MOI - Mångfald och inflytande
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-PRISTAGARE 2006: MOI, MÅNGFALD OCH INFLYTANDE

MOI, Mångfald och Inflytande, är en nystartad förening som vill påverka människor att se på sin framtid i ett nytt ljus. Budskapet man vill förmedla genom sina olika projekt är att ”kan vi så kan du”. MOI arbetar för att i praktiken öka den sociala mångfalden inom högre utbildning, kultur och andra samhällsinstitutioner. En viktig del i detta är att verka metodutvecklande så att de arbetssätt som tas fram kan föras vidare till andra som vill utveckla egna projektidéer. Kulturmöten, föreläsningar och workshops för både unga och vuxna är några av verksamheterna som redan är igång.

Styrelsens motivering:

Med en vision om ett mångfacetterat och jämlikt samhälle visar föreningen Mångfald och Inflytande på förebilder och vägar till engagemang. Medlemmarna inspirerar och stöttar varandra till att tro på den egna kraften och talangen. Med tilltro till människors förmåga bryter MOI barriärer så att unga oavsett social och kulturell bakgrund vågar ta steget till högre utbildning och till att förverkliga drömmar och idéer.


Läs om Tatsiana Revjaka

Läs om Opera Reflex

Läs om Åsa Sjöström

Läs om Föreningen Viktoria