Facebook
Åsa Sjöström

Fotografen Åsa Sjöström
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2006: ÅSA SJÖSTRÖM

Åsa Sjöström är fotograf och arbetar med egna längre dokumentära projekt för att lyfta fram ämnen som får lite utrymme i dagspress. Ett sådant ämne är människohandel och en sådan plats är Europas fattigaste land, Moldavien. För att förstå och skildra den problematik som handeln med människor innebär och kunna lyfta fram de utsatta kvinnorna och barnen på ett respektfullt sätt, har Åsa gjort upprepade resor och omfattande research. Åsa Sjöström har i år vunnit den prestigefyllda tävlingen World Press Photo och blev trefaldigt belönad i svenska Årets Bild.

Styrelsens motivering:

Istället för att väja och titta bort, har Åsa Sjöström med kameran vågat närma sig den svåra frågan om människohandel. Med stort engagemang och ödmjukhet skildrar hon människors utsatthet. Utan att dra förhastade slutsatser, med en uppriktig vilja att förstå, bidrar hennes arbete till en nyanserad och komplex världsbild bortom förenklingar och fördomar. Med blick, tanke och känsla öppnar hon dörren till människorna vi inte ser.


Läs om Tatsiana Revjaka

Läs om Opera Reflex

Läs om Föreningen Viktoria

Läs om MOI - Mångfald och Inflytande