Facebook
Push up

Push Up tillsammans med Bo Holmberg
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2005: PUSH UP

Politikerveckan i Almedalen, Visby, är ett tillfälle som fem unga tjejer med olika bakgrund och erfarenhet ville ta vara på för att samla människor och krafter som vill verka för ett jämställt samhälle och lyfta feministiska frågor. De ville finna nya kreativa former att kombinera politik och kultur, glädje och engagemang och bildade nätverket Push Up våren 2002. Nätverket har bland annat arrangerat en feministisk festival i samband med Almedalsveckan.
Push Up har två huvudsyften: att skapa ett forum för lokala föreningar, organisationer och privatpersoner som är intresserade av jämställdhetsfrågor och att ta tillvara på den möjlighet som politikerveckan på Gotland innebär för att nationellt lyfta feminismen som en politisk fråga.
Festivalen är tänkt att vara en öppen mötesplats där föredrag och diskussioner varvas med teater, workshops, filmvisning och konserter. Den ursprungliga gruppen har utökats till ett tjugotal medlemmar och man samarbetar med en rad organisationer som Kulturföreningen Roxy, Länsstyrelsen på Gotlands jämställdhetsenhet, Högskolan på Gotland, Tjejjouren på Gotland, RFSU, GIG (Genderinstitutet i Fårösund), Bilda studieförbund, Folkets bio Gotland, Almedalsbiblioteket och Ordfront.

Styrelsens motivering:

Genom kreativitet, lust och politisk drivkraft, har Push Up visat nya vägar för ett feministiskt engagemang. Med ett öppet och tillåtande förhållningssätt, visar Push Up att det går att påverka och förändra med mod och vilja. I deras händer får kombinationen politik och kultur ny sprängkraft.


Läs om Tostan

Läs om Elektra

Läs om Qvinna i världen