Facebook

Elektra
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2005: ELEKTRA

Elektraprojektet i Stockholm har främst uppmärksammats för två teaterpjäser: Elektras systrar och Elektras bröder. Intresset för Elektras systrar blev mycket stort och turnén förlängdes flera gånger, sammanlagt har över 200 föreställningar genomförts. 15 700 personer såg föreställningen. Elektras systrar visade sig fungera både som informativ och förklarande pjäs för utomstående, och som en förklarande och förändrande pjäs för berörda. För många tjejer innebar föreställningen att man vågade söka hjälp. Elektras bröder var en uppföljning där man främst inriktade sig på problematiken kring killarna. Nästa steg är att inleda samarbete med föräldrar.

Elektra vill förhindra att flickors livsutrymme begränsas på grund av hedersrelaterat förtryck. Detta förtryck gör att ett stort antal flickor i Sverige inte har tillgång till de rättigheter som av de flesta betraktas som en självklarhet.

Styrelsens motivering:

Elektra visar politiskt mod och skaparkraft genom att finna nya vägar för att bekämpa en av vår samtids mest komplexa och infekterade frågor - det hedersrelaterade våldet. Med utgångspunkt i allas lika värde och rättigheter ger sig Elektra in i debatten om förtryck, kultur och sociala normer på ett okonventionellt och konstruktivt sätt. Syftet är att inkludera, inte att exkludera, att inte bara våga prata utan också göra något.


Läs om Tostan

Läs om Push Up

Läs om Qvinna i världen