Facebook
Föräldratelefonen

Föräldratelefonen
Fotograf: Anna Lindhs Minnesfond

ANNA LINDH-STIPENDIAT 2004: FÖRÄLDRATELEFONEN

Styrelsens motivering:

Föräldratelefonen är en avgörande hjälp för föräldrar och andra vuxna som behöver stöd i sina relationer med barn och ungdomar. Den fyller ett tomrum för de som behöver någon att vända sig till och främjar förståelsen mellan generationerna.


Läs om Amira Hass

Läs om Fakultetsambassadörerna

Läs om Ladyfest