Facebook

ANNA LINDH-PRISET

Efter Anna Lindhs bortgång stiftades Anna Lindhs Minnesfond med syftet att uppmuntra och stödja personer som, likt Anna Lindh, arbetar och strävar efter en mer human och rättvis tillvaro genom att hjälpa andra. Anna Lindh-priset delas årligen ut till en person, organisation eller projekt som verkar internationellt. Minnesfonden delar även ut stipendier till aktörer i Sverige. Dessa syftar till att uppmuntra pågående projekt till fortsatt arbete.

Priset delas ut årligen i juni eller september. 2018 kommer priset att delas ut på Anna Lindhs födelsedag 19 juni och i samband med ett seminarium.

Pristagaren och stipendiaterna

Priset och stipendierna syftar till att uppmuntra i första hand kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Pris och stipendium delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person eller organisation utför. Anna Lindhs Minnesfond delar inte ut medel till ännu ej genomförda projekt.

Tidigare års teman kan du läsa mer om under Nominera en kandidat.

Urval

Efter inkomna nomineringar går vi vidare med urval i två omgångar. Behöver vi mer information kan vi komma att höra av oss mellan dessa urval. I augusti utser styrelsen för Anna Lindhs Minnesfond pristagare och stipendiater.